Home Informačné systémy Moduly QI

PostHeaderIcon Moduly QI

Moduly QI

Systém QI je vysoko škálovateľný, a tak môžete využívať len tú funkčnosť, ktorú naozaj potrebujete. Jednotlivé moduly sú medzi sebou logicky poprepájané a tak zmena dáta v jednej časti systému sa automaticky prejaví v tej, ktorá s ňou súvisí. Napríklad ak sa zmení zamestnanec zodpovedný za výdaj faktúr, automaticky sa to prejaví vo všetkých súvisiacich dokumentoch, oprávneniach a interných procesoch bez toho, aby ste museli ešte niečo meniť.


Prehled Modulu QI Systemu